561 206 222 info@2htech.cz

Správa IT

Naše komplexní služba pro správu počítačových sítí obsahuje kompletní portfolio služeb
a postupů, díky kterým postavíme Vaše IT opět na nohy. Vytvoříme analýzu Vašeho
aktuálního stavu a doporučíme Vám správnou cestu k ideální optimalizaci sítě.

Správa

Správa počítačové sítě

Spolehlivá počítačová síť je základní předpoklad fungující společnosti. Častým problémem, který narušuje pracovní
proces, je nefungující připojení k internetu, nedostatečná kapacita nebo serverová nestabilita. Pokud necháte správu
počítačové sítě na odbornících, vyřeší to všechny tyto problémy.

Síť pro Vás vybudujeme od podlahy. Nainstalujeme Vám strukturovanou kabeláž, bezdrátové spoje i rozvaděče pro
umístění technologie. Podle našich zkušeností doporučíme optimální aktivní i pasivní prvky pro Vaši infrastrukturu. Ať se
jedná o stavbu nové nebo stávající sítě, vždy vše navrhujeme s ohledem na bezpečnost a kvalitu.

pravidelná kontrola a dohled 24/7

výrazné úspory nákladů na vlastním IT oddělení

možnost se obrátit kdykoliv na tým odborníků

využití příležitosti k zaškolení pracovníků

jít s dobou, používat moderní nástroje a postupy

platíte pouze za sjednaný rozsah prací

Realizace

Návrh a realizace

Připravíme pro Vás kompletní a optimalizovaný návrh firemní počítačové sítě, která bude odpovídat Vašim požadavkům.
Na základě klíčových vlastností, které nesmí žádné kvalitně provedené počítačové síti chybět, pro Vás vybereme
spolehlivé síťové komponenty. Všechny kroky jsou navrženy tak, aby obsáhly veškeré Vaše potřeby a požadavky co
nejefektivněji.

Pokud jste se stávající počítačovou sítí jakýmkoliv způsobem spokojeni, vypracujeme pro Vás postup, jak síťovou
strukturu přeorganizovat tak, aby došlo k jejímu zefektivnění. Najdeme slabá místa Vaší současné sítě a navrhneme jejich
posílení či výměnu.

Zakládáme si na individuálním přístupu, preferujeme osobní jednání a pravidelné konzultace. Veškeré kroky, které jsou
spojené s výstavbou nebo přebudováním sítě předem konzultujeme a přizpůsobíme se Vašim časovým požadavkům.

Vytvořením nebo obnovou sítě naše práce nekončí, ale naopak začíná. Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci. Pro
oboustrannou spokojenost je nezbytné, aby se síť udržovala v dobré kondici průběžně, především průběžnou péčí o celou
infrastrukturu. To zahrnuje především kvalitní zálohování a monitorování celé sítě, které v řadě případů pomůže včas
detekovat možné problémy a předejít dalším.

Ke kvalitní službě patří kromě správné funkčnosti také výstup pro Vás, abyste nebyli závislí na konkrétním dodavateli.
Toho jsme si plně vědomi a proto během naší správy vytváříme kompletní a podrobnou dokumentaci, která je pro Vás
kdykoliv k dispozici.

instalace a správa infrastruktury (kabelové rozvody, bezdrátové spoje, ...)

monitoring a dohled

správa a údržba koncových stanic včetně software

bezpečnost a zálohování

vzdálené přístupy (VPN, firewall)

podrobný výkaz materiálu a hodin

bezpečnost

  • správce hesel
  • firewall
  • správa uživatelů

Podpora

IT poradenství

V rámci našich služeb Vám poskytneme široké poradenství v IT oblasti. Nejsme vševědoucí, ale díky dlouholeté praxi
víme jak většinu (i atypických požadavků) vyřešit. Jsme schopni komunikovat s dalšími subjekty, kteří potřebují využívat IT
infrastrukturu, aby do sebe vše zapadlo a přineslo Vám maximální výsledek.

podpora při IT problémech

uživatelská podpora, rozvoj a konzultace

komunikace s Vašimi dalšími dodavateli

školení zaměstnanců

  • GSuite – kancelář v cloudu
  • Freelo – projektové řízení

WiFi

Bezdrátové sítě

S moderním rozmachem veškerých mobilních zařízení došlo i ke zvýšení poptávky po bezdrátových technologiích, které
umožňují přístup k internetu. Nabízíme Vám kompletní služby, které zahrnují vše od návrhu, přes výstavbu až po servis
bezdrátových sítí. Bezdrátové sítě Wi-fi nabízíme pro malé i velké kanceláře, či jiné budovy.